Игри

Информация за страница Дългопол

Дългопол е град в Североизточна България. Намира се на близко разстояние до областния град Варна и до язовира Цонево. Градът е също така административен център на едноименната община,  а старото му име е с. Ново село. Общината е разположена в източната част на Стара планина. Релефът там е планински и полу планински, като над 50 % от територията е заета от горски масиви. Общинският център отстои на 70 км разстояние от морската столица Варна, а съседни нейни общини са Долни Чифлик, Провадия, Руен и Смядово. На нейната територия се намира още и язовирът Цонево, който е дълъг 28 км, а пълният му обем е 330 милиона куб.метра. Две реки – Луда и Голяма Камчия – пресичат общината. Климатът е предимно умерено – континентален с мека зима, влажна пролет и сухо лято. Що се отнася до есента, тя е променлива. Ценност от изключителна важност представляват за цялата археологическа култура оръдията на труда, съдовете, оръжията и култовата пластика от различните епохи.

      Те са неолит, халколит и бронзовата епоха, открити при проучването на едно слойните селища Усое – 1 и Усое – 2. Те се намират при село Аспарухово, а така също са проучвани и други села, между които Сава, Цонево и Голямо Делчево. Неолитното селище Усое, което съществува още от 5-тото хилядолетие пр.Хр., спада към т.нар. „открит тип”. От него са разкопани 80 землянки, които имат неправилна форма. От Савенската  селищна могила пък произлиза името на енеолитната Култура Сава. Тя е проучена през 50-те години на изминалия вече 20-ти век, като са открити уникални керамични съдове с многоцветна украса и изработени с изключително и прецизно умение. Открити са още каменни, костени и кремъчни оръдия на труда, които се явяват връх в производството на подобен вид сечива от въпросната епоха. В града съществува исторически музей, създаден през 1948 г. като училищна сбирка от учителя – енциклопедист Димитър Златарски. От 1953 г. музеят вече разполага със собствена сграда и държавна издръжка. През 1985 г. в центъра на Дългопол пък с решение на правителството се построява нова и съвременна функционална сграда. През 1975 г. музеят е обявен за държавен, база за това са събираните в предходните десетилетия различни материали и експонати.

    В резултат от събирателната дейност на Димитър Златарски в хранилищата на музея има огромни количества материали от територията на дългополската и съседните на нея общини. Колекцията в музея е една от най-богатите в страната по отношение на разнообразния характер, количеството, хронологически обхват, научна и художествена стойност. В археологическия отдел са обхванати всички епохи от палеолита чак до Късното средновековие. Археологическият комплекс Арховна, който се намира на територията на общината, представлява особен интерес. Той се състои от пред римски, римски и късно антични могили – некрополи. Проучено е трако – римско селище, датиращо от 3 – 4 век. То има мраморни и други релефи на тракийския бог – конник. Римската епоха е представена от колективни находки както на железни сечива и оръжия, така и на бронзова пластика и сребърни монети. Спасителни разкопки са извършени на славянско селище, което има 15 землянки. В тях са открити глазирани керамични съдове, както и голяма находка, която се състои от славянски земеделски сечива.

 

Етикети:   Долни Чифлик , Градове , Варна , България
eXTReMe Tracker